Your browser is out-of-date!

Update your browser for the secure browsing and best viewing experience. Update my browser now

×

Login

Geoservis SmartNet - Site Overview

Referenciranje DGNSS, 1 leto

Dostop do produktov GNSS omrežja SmartNet Slovenija: najbližja referenčna postaja, L1. Letni pavšal.

Referenciranje RTK, 1 leto

Dostop do produktov GNSS omrežja SmartNet Slovenija: mrežni produkti MAX, i-MAX, VRS. Letni pavšal.

X-Pos Prenos Rinex

Storitev spletnega prenosa Rinex podatkov

X-Pos Spletna obdelava opazovanj

Storitev spletne obdelave GNSS opazovanj.

Rereferenciranje RTK, 10 ur

Dostop do produktov GNSS omrežja SmartNet Slovenija: mrežni produkti MAX, i-MAX, VRS. Časovno omejen dostop: 10 ur uporabe. Velja eno leto. Neporabljena količina se ne prenaša v naslednje obračunsko obdobje.

Referenciranje RTK, 1 leto, skupina AGRI

Dostop do produktov GNSS omrežja SmartNet Slovenija: mrežni produkti MAX, i-MAX, VRS. Za uporabnike v kmetijstvu. Letni pavšal.

Referenciranje DGNSS, 30 dni

Dostop do produktov GNSS omrežja SmartNet Slovenija: najbližja referenčna postaja, L1. Mesečni pavšal.

Referenciranje RTK, 30 dni

Dostop do produktov GNSS omrežja SmartNet Slovenija: mrežni produkti MAX, i-MAX, VRS. Mesečni pavšal.

Referenciranje RTK, 30 dni, skupina AGRI

Dostop do produktov GNSS omrežja SmartNet Slovenija: mrežni produkti MAX, i-MAX, VRS. Za uporabnike v kmetijstvu. Mesečni pavšal.